Skip to Content

Klávesové zkratky ve Windows XP, Vista a 7

Operační systémy Windows nabízí obrovské množství užitečných klávesových zkratek. Připravili jsme pro vás přehled těch nejdůležitějších pro verze XP, Vista a 7.

Klávesové zkratky fungují buď po celou dobu práce se systémem (typicky zkratky s ) nebo jen při určitých činnostech.

CTRL + ALT + DELETE - Správce úloh

"F" klávesy v horní části klávesnice

F1 - zobrazení nápovědy
F2 - přejmenování vybrané položky, souboru, složky
F3 - vyhledávání souborů, složek a programů v počítači, počítačů v síti
F4 - aktivování adresního řádku v Průzkumníkovi (funguje i v aplikaci Internet Explorer)
F5 - aktualizace aktuálního okna (v internetových prohlížečích aktualizace stránky)
F6 - přepínání mezi prvky okna nebo plochy
F11 - maximalizace nebo minimalizace aktivního okna, režim celé obrazovky

Klávesa s logem Windows (Start)

- otevře nebo zavře nabídku Start

 + M - minimalizuje všechna okna

 + SHIFT + M - obnoví minimalizovaná okna

 + D - zobrazí plochu

 + R - otevření okna Spustit

 + E - otevření okna (Tento) počítač

 + F - vyhledávání souborů a složek

 + CTRL + F - vyhledávání počítačů v síti

 + L - uzamčení počítače, přepínání uživatelů

 + T přepínání mezi programy na hlavním panelu

 + číslice (ne na numerické klávesnici) - spustí aplikaci z panelu Snadné spuštění (číslice udává pořadí aplikace)

 + TAB (+ CTRL) - přepínání mezi programy ve 3D (Windows Vista, Windows Se7en)

 + MEZERNÍK - přenesení miniaplikací do popředí a výběr postranního panelu (Windows Vista, Windows Se7en)

 + G - přepínání mezi miniaplikacemi postranního panelu (Windows Vista, Windows Se7en)

 + X - otevření ovládacího panelu Centrum nastavení mobilních zařízení

 + U - otevření ovládacího panelu Centrum usnadnění přístupu

 + Break - zobrazení informací o systému

Práce s otevřenými okny a spuštěnými aplikacemi

ALT + F4 - zavření, ukončení

ALT + TAB - přepínání mezi okny a aplikacemi

Speciální příkazy

NUM LOCK - vypíná/zapíná numerickou klávesnici, podržením klávesy po dobu minimálně 5 vteřin zapnete/vypnete akustickou signalizace stisku kláves NUM LOCK, CAPS LOCK a SCROLL LOCK

CAPS LOCK - vypíná/zapíná psaní velkými písmeny

SCRLK (SCROLL LOCK) - vypíná/zapíná zámek posunu obrazovky

ESC - ruší prováděný příkaz

Příkazy s myší

CTRL + klikání myší na položky - výběr více položek

SHIFT + klikání myší na položky - hromadný výběr položek

CTRL + tažení položky myší - kopírování položky na místo, kde pustíte tlačítko myši

ALT + tažení položky myší - vytváření zástupce položky na místo, kde pustíte tlačítko myši

SHIFT + tažení položky myší - přesun položky na místo, kde pustíte tlačítko myši

Snímání obrazovky

PRTSCN (PRINT SCREEN) - uloží snímek aktuální obrazovky do schránky

ALT + PRTSCN (PRINT SCREEN) - uloží snímek aktuálního okna do schránky

 + číslice - otevření aplikace na panelu Snadné spuštění (číslice je pořadí aplikace)
 + číslice - otevření aplikace na panelu Snadné spuštění (číslice je pořadí aplikace)story | by Dr. Radut