Skip to Content

Klávesové zkratky v internetovém prohlížeči Safari

Safari patří spolu s dalšími internetovými prohlížeči často k nejpoužívanějším programům na počítači, zejména u příznivců společnosti Apple. Je proto vhodné znát jeho klávesové zkratky a usnadnit si tak práci při procházení internetu.

Při používání Safari ve Windows využijete také klávesové zkratky pro Windows, nezapomeňte!

Základní klávesové zkratky pro Safari

F1 - zobrazení nápovědy programu

ALT + F4 - zavření programu/všech karet (při příštím spuštění programu se karty obnoví, pokud tak při ukončení zvolíte)

ALT - aktivace/deaktivace práce s menu programu

CTRL + N - otevření nového okna aplikace

CTRL + L - aktivace adresního řádku

Práce se stránkou

Šipka nahoru - posun stránky nahoru (je-li zobrazen vertikální posuvník a plocha stránky je aktivní)

Šipka dolů - posun stránky dolů (je-li zobrazen vertikální posuvník a plocha stránky je aktivní)

Šipka vpravo - posun stránky doprava (je-li zobrazen horizontální posuvník a plocha stránky je aktivní)

Šipka vlevo - posun stránky doleva  (je-li zobrazen horizontální posuvník a plocha stránky je aktivní)

PAGE UP - velký posun stránky nahoru (je-li zobrazen vertikální posuvník a plocha stránky je aktivní)

PAGE DOWN -  velký posun stránky dolů (je-li zobrazen vertikální posuvník a plocha stránky je aktivní)

HOME - přesun na začátek stránky

END - přesun na konec stránky

CTRL + S - uložení stránky

CTRL + P - tisk stránky

CTRL + D - přidat stránku do oblíbených záložek

ESC - zastavení stahování stránky

F5 nebo CTRL + R - aktualizování stránky

Práce s kartami

CTRL + TAB - přesun na další kartu v řadě

CTRL + SHIFT + TAB - přesun na předchozí kartu v řadě

ALT + F4 - zavření všech karet

CTRL + T - otevření nové karty

CTRL + W - zavření aktuální karty

CTRL + 1 - otevření 1. top stránky na aktuální kartě

CTRL + 2 - otevření 2. top stránky na aktuální kartě

CTRL + 3 - otevření 3. top stránky na aktuální kartě

CTRL + 4 - otevření 4. top stránky na aktuální kartě

CTRL + 5 - otevření 5. top stránky na aktuální kartě

Práce s obsahem

CTRL + A - označení obsahu stránky

CTRL + C - kopírování označeného obsahu stránky do schránky

CTRL + V - vkládání obsahu schránky (např. do formulářových polí)

CTRL + X - vyjmutí obsahu do schránky (např. obsah formulářových polí)

CTRL + F - vyhledávání

CTRL + kliknutí na odkaz - otevření odkazu na nové kartě

Ostatní klávesové zkratky pro práci s programem

CTRL + O - otevření souboru z počítače

CTRL + SHIFT + I - otevře výchozího e-mailového klienta a jako text e-mailu zadá adresu stránky

CTRL + Z - krok zpět, vrátí předchozí akci (např. zavření karty prohlížeče)

CTRL + SHIFT + Z - krok vpřed, znovu vykoná vrácenou akci

CTRL + , - nastavení prohlížeče

CTRL + + - zvětší stránku

CTRL + - - zmenší stránku

CTRL + ALT + B - zobrazí záložky
story | by Dr. Radut