Skip to Content

Klávesové zkratky v internetovém prohlížeči Mozilla Firefox

Mozilla Firefox patří spolu s dalšími internetovými prohlížeči často k nejpoužívanějším programům na počítači. Je proto vhodné znát jeho klávesové zkratky a usnadnit si tak práci při procházení internetu.

Při používání Mozilla Firefox (dále jen Firefox) využijete také klávesové zkratky pro Windows, nezapomeňte!

Základní klávesové zkratky pro Firefox

F1 - zobrazení nápovědy online

ALT + F4 - zavření programu/všech panelů (program se vás zeptá, zda je chcete uložit a zobrazit při dalším spuštění)

ALT - aktivace/deaktivace práce s hlavním menu programu

F11 - zapínání/vypínání režimu celé obrazovky

CTRL + N - otevření nového okna okna aplikace s domovskou stránkou

CTRL + L - aktivace adresního řádku

Práce se stránkou

Šipka nahoru - posun stránky nahoru (je-li zobrazen vertikální posuvník a plocha stránky je aktivní)

Šipka dolů - posun stránky dolů (je-li zobrazen vertikální posuvník a plocha stránky je aktivní)

Šipka vpravo - posun stránky doprava (je-li zobrazen horizontální posuvník a plocha stránky je aktivní)

Šipka vlevo - posun stránky doleva  (je-li zobrazen horizontální posuvník a plocha stránky je aktivní)

PAGE UP - velký posun stránky nahoru (je-li zobrazen vertikální posuvník a plocha stránky je aktivní)

PAGE DOWN -  velký posun stránky dolů (je-li zobrazen vertikální posuvník a plocha stránky je aktivní)

HOME - přesun na začátek stránky

END - přesun na konec stránky

CTRL + S - uložení stránky

CTRL + P - tisk stránky

CTRL + D - přidat stránku do oblíbených záložek

ESC - zastavení stahování stránky

F5 - aktualizování stránky

Práce s panely

CTRL + TAB - přesun na další panel v řadě

CTRL + SHIFT + TAB - přesun na předchozí panel v řadě

ALT + F4 - zavření všech panelů

CTRL + T - otevření nového panelu

CTRL + W - zavření aktuálního panelu

CTRL + 1 - přepnutí na první panel

CTRL + 2 - přepnutí na druhý panel

CTRL + 3 - přepnutí na třetí panel

CTRL + 4 - přepnutí na čtvrtý panel

CTRL + 5 - přepnutí na pátý panel

CTRL + 6 - přepnutí na šestý panel

CTRL + 7 - přepnutí na sedmý panel

CTRL + 8 - přepnutí na osmý panel

CTRL + 9 - přepnutí na devátý panel

Práce s obsahem

CTRL + A - označení obsahu stránky

CTRL + C - kopírování označeného obsahu stránky do schránky

CTRL + V - vkládání obsahu schránky (např. do formulářových polí)

CTRL + X - vyjmutí obsahu do schránky (např. obsah formulářových polí)

CTRL + F - vyhledávání

CTRL + kliknutí na odkaz - otevření v novém panelu
story | by Dr. Radut