Skip to Content

Klávesové zkratky v internetovém prohlížeči Internet Explorer

Internet Explorer patří spolu s dalšími internetovými prohlížeči často k nejpoužívanějším programům na počítači. Je proto vhodné znát jeho klávesové zkratky a usnadnit si tak práci s internetem.

Při používání Internet Exploreru využijete také klávesové zkratky pro Windows, nezapomeňte!

Základní klávesové zkratky pro Internet Explorer

F1 - zobrazení nápovědy

ALT + F4 - zavření programu/všech záložek

ALT - zobrazení/skrytí hlavního menu programu

F11 - zapínání/vypínání režimu celé obrazovky (tzv. fullscreen)

CTRL + N - otevření nového okna se stejnou stránkou, jako aktuální

Práce se stránkou

Šipka nahoru - posun stránky nahoru (je-li zobrazen vertikální posuvník a plocha stránky je aktivní)

Šipka dolů - posun stránky dolů (je-li zobrazen vertikální posuvník a plocha stránky je aktivní)

Šipka vpravo - posun stránky doprava (je-li zobrazen horizontální posuvník a plocha stránky je aktivní)

Šipka vlevo - posun stránky doleva  (je-li zobrazen horizontální posuvník a plocha stránky je aktivní)

PAGE UP - velký posun stránky nahoru (je-li zobrazen vertikální posuvník a plocha stránky je aktivní)

PAGE DOWN -  velký posun stránky dolů (je-li zobrazen vertikální posuvník a plocha stránky je aktivní)

HOME - přesun na začátek stránky

END - přesun na konec stránky

CTRL + S - uložení stránky

CTRL + N - otevření nového okna se stejnou stránkou, jako aktuální

ESC - zastavení stahování stránky

F5 - aktualizování stránky

Práce se záložkami

CTRL + TAB - přesun na další záložku v řadě

CTRL + SHIFT + TAB - přesun na předchozí záložku v řadě

ALT + F4 - zavření všech záložek

CTRL + ALT + F4 - zavření všech záložek kromě aktuální

CTRL + T - otevření nové záložky

CTRL + W - zavření aktuální záložky

CTRL + 1 - přepnutí na první záložku

CTRL + 2 - přepnutí na druhou záložku

CTRL + 3 - přepnutí na třetí záložku

CTRL + 4 - přepnutí na čtvrtou záložku

CTRL + 5 - přepnutí na pátou záložku

CTRL + 6 - přepnutí na šestou záložku

CTRL + 7 - přepnutí na sedmou záložku

CTRL + 8 - přepnutí na osmou záložku

CTRL + 9 - přepnutí na devátou záložku

Práce s obsahem

CTRL + A - označení obsahu stránky

CTRL + C - kopírování označeného obsahu stránky do schránky

CTRL + V - vkládání obsahu schránky (např. do formulářových polí)

CTRL + X - vyjmutí obsahu do schránky (např. obsah formulářových polí)

CTRL + F - vyhledávání

CTRL + kliknutí na odkaz - otevření v nové záložce
 

CTRL + 2 - přepnutí na záložku
CTRL + 2 - přepnutí na záložku
CTRL + 2 - přepnutí na záložku
CTRL + 2 - přepnutí na záložku
CTRL + N - otevření nového okna se stejnou stránkou, jako aktuálnístory | by Dr. Radut