Skip to Content

Klávesové zkratky v internetovém prohlížeči Google Chrome

Google Chrome patří spolu s dalšími internetovými prohlížeči často k nejpoužívanějším programům na počítači. Je proto vhodné znát jeho klávesové zkratky a usnadnit si tak práci při procházení internetu.

Při používání Google Chrome (dále jen Chrome) využijete také klávesové zkratky pro Windows, nezapomeňte!

Základní klávesové zkratky pro Chrome

F1 - zobrazení nápovědy online

ALT + F4 - zavření programu/všech karet (při příštím spuštění programu se karty obnoví)

ALT - aktivace/deaktivace práce s menu programu

F11 - zapínání/vypínání režimu celé obrazovky

CTRL + N - otevření nového okna aplikace

CTRL + SHIFT + N - otevření nového anonymního okna aplikace Chrome

CTRL + L - aktivace adresního řádku

Práce se stránkou

Šipka nahoru - posun stránky nahoru (je-li zobrazen vertikální posuvník a plocha stránky je aktivní)

Šipka dolů - posun stránky dolů (je-li zobrazen vertikální posuvník a plocha stránky je aktivní)

Šipka vpravo - posun stránky doprava (je-li zobrazen horizontální posuvník a plocha stránky je aktivní)

Šipka vlevo - posun stránky doleva  (je-li zobrazen horizontální posuvník a plocha stránky je aktivní)

PAGE UP - velký posun stránky nahoru (je-li zobrazen vertikální posuvník a plocha stránky je aktivní)

PAGE DOWN -  velký posun stránky dolů (je-li zobrazen vertikální posuvník a plocha stránky je aktivní)

HOME - přesun na začátek stránky

END - přesun na konec stránky

CTRL + S - uložení stránky

CTRL + P - tisk stránky

CTRL + D - přidat stránku do oblíbených záložek

ESC - zastavení stahování stránky

F5 - aktualizování stránky

Práce s kartami

CTRL + TAB - přesun na další kartu v řadě

CTRL + SHIFT + TAB - přesun na předchozí kartu v řadě

ALT + F4 - zavření všech karet

CTRL + T - otevření nové karty

CTRL + W - zavření aktuální karty

CTRL + 1 - přepnutí na první kartu

CTRL + 2 - přepnutí na druhou kartu

CTRL + 3 - přepnutí na třetí kartu

CTRL + 4 - přepnutí na čtvrtou kartu

CTRL + 5 - přepnutí na pátou kartu

CTRL + 6 - přepnutí na šestou kartu

CTRL + 7 - přepnutí na sedmou kartu

CTRL + 8 - přepnutí na osmou kartu

CTRL + 9 - přepnutí na devátou kartu

Práce s obsahem

CTRL + A - označení obsahu stránky

CTRL + C - kopírování označeného obsahu stránky do schránky

CTRL + V - vkládání obsahu schránky (např. do formulářových polí)

CTRL + X - vyjmutí obsahu do schránky (např. obsah formulářových polí)

CTRL + F - vyhledávání

CTRL + kliknutí na odkaz - otevření odkazu na nové kartě
story | by Dr. Radut